WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 11 januari 2018

Ge flyktingar rätt till psykiatrisk vård i Sverige

Ge flyktingar rätt till psykiatrisk vård i Sverige
- Självmord, posttraumatisk stress och depressioner – asylsökandes psykiska ohälsa är ett utbrett problem med dystra följder för både de drabbade och samhället. Det bromsar nyanländas etablering och är skadligt, ibland livsfarligt. Att inte ta detta på allvar är inte bara vårdslöst, det är dumsnålt.

Follow by Email