Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 23. januar 2018

Jonas blev kär i en kvinna – och förlorade sin sexuella identitet

Jonas blev kär i en kvinna – och förlorade sin sexuella identitet
- Som ledare för den svenska delegationen i Europarådets parlamentarikerförsamling har Jonas Gunnarsson fokuserat på hbtq-frågor. Särskilt skarpt har han kritiserat medlemslandet Rysslands häxjakt på homosexuella i Tjetjenien. Efter ett av alla möten i Europarådet stannade Jonas Gunnarsson till i ...