WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 4 januari 2018

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga
År 2006 var det 255 personer i åldern 10 till 24 år som led av psykisk ohälsa på Gotland, enligt statistik från Socialstyrelsen. Tio år senare är antalet 926 personer, vilket alltså innebär nästan en fyrdubbling. Totalt i hela landet handlar det om nästan 190 000 barn och unga som lider av någon form av ...