WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 2 januari 2018

Länets psykpatienter kan få vård hemma

Länets psykpatienter kan få vård hemma
- Enligt Folkhälsomyndigheten är det 46 procent, av de sjukskrivna i landet, som har drabbats av psykisk ohälsa. I Jönköpings län är det 13 procent. Nu vill Region Jönköpings län försöka att sänka den siffran genom att ge vård i hemmet. – Vi tror att det är efterfrågat men också att det kommer ge bättre ..