WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 3 januari 2018

"Myt att akademiker har det väldigt behagligt på jobbet"

"Myt att akademiker har det väldigt behagligt på jobbet"
- Fackförbundet anser att ökningen av antalet sjukskrivna akademiker är alarmerande. Ju högre utbildning, desto mer ökar frånvaron, enligt Sacos rapport. Den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning för akademiker är psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Totalt var det nästan 12 000 akademiker ...