WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 8 januari 2018

Noll självmord är Suicide Zero Finlands mål

Noll självmord är Suicide Zero Finlands mål
- Suicide Zero lyfter fram frågor om självmord och psykisk ohälsa och vill öka kunskapen om de här ämnena. Organisationen debatterar frågorna i medier och talar regelbundet med politiker och beslutsfattare. - Det är ingen hjälporganisation, utan vi vill sprida information på en mer allmän samhällelig ...