WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 januari 2018

Pengar för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning

Pengar för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning
- Det genomfördes då en undersökning för att få en bild av vad invånarna tycker att kommunen kan förbättra gällande HBTQ frågor. Här framkom tydligt att många tycker att verksamma inom kommunen har för dålig kunskap inom området, det framkom också att det önskas trygga mötesplatser för alla inom ...

Follow by Email