WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 8 januari 2018

Pridefestivalen ska absolut ha en parad

Pridefestivalen ska absolut ha en parad
- Idén om festivalen kom just från de unga i HBTQ-gruppen och att det skulle bli en parad bestämdes redan på det första planeringsmötet som hölls före jul. Då träffades bland andra de från gruppen, intresserade föräldrar, representanter från Svenska kyrkan och anställda inom kommunen för att spåna ...