WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 19 januari 2018

Sårbarhet bør være en styrke

Sårbarhet bør være en styrke
- Jeg er ikke svak fordi jeg sliter psykisk. Du er ikke svak fordi du sliter psykisk. Jeg ønsker meg et samfunn hvor sårbarhet er klart anerkjent som en styrke fremfor en svakhet. Jeg mener dette må inn allerede på barneskolen. Barn bør lære om nødvendigheten i å ha en god psykisk helse, og hva de selv ...

Follow by Email