WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 4 januari 2018

Sörmland har högre andel döda i missbruk

Sörmland har högre andel döda i missbruk
- 545 personer till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning i landet. Tio år senare hade antalet stigit till 908 personer. I snitt dog 11,5 personer per 100 000 invånare i Sverige till följd av förgiftning av läkemedel eller narkotika under åren 2014-2016. Men de regionala skillnaderna är stora ...