WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 januari 2018

Spridning av könssjukdom ökar – värst i Stockholm

Spridning av könssjukdom ökar – värst i Stockholm
- Kristina Ingemarsdotter Persson på Folkhälsomyndighetens enhet för sexuell hälsa och hiv-prevention menar att en delförklaring till att gonorré ökar, medan klamydia minskar, kan vara att gonorré-smittan fortfarande är mer koncentrerad till män som har sex med män. – I den gruppen skulle jag säga att ...

Follow by Email