WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

onsdag 3 januari 2018

Sverige ska bli bäst i världen inom e-hälsa

Sverige ska bli bäst i världen inom e-hälsa
- Regeringen vill även se att HBTQ-personers lika rättigheter ska främjas och ett HBTQ-perspektiv ska integreras tydligare i Socialstyrelsens ordinarie verksamhet. E-hälsomyndigheten får använda 7 miljoner kronor för uppdragets genomförande under 2018. En redovisning av uppdraget ska redovisas ...