WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 2 februari 2018

Allt färre unga på ön beroende av bidrag

Allt färre unga på ön beroende av bidrag
- Till den senare gruppen räknar Mari Bergström även unga med psykisk ohälsa. – De saknar ofta sjukpenning och är i behov av stöd under en längre tid. Vi blir deras försäkringskassa, säger hon. När det gäller försörjningsstödet är ungdomarna inte längre en problemgrupp. – Nej, störst problem har ...