WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 9 februari 2018

Elevernas stress går inte att behandla bort”

Elevernas stress går inte att behandla bort”
- Den psykiska ohälsan i samhället ökar kraftigt. Det är inte minst tydligt i skolan, där i dag dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa som för tio år sedan. För den enskilde eleven som mår dåligt och riskerar att hamna efter i skolan är det en tragedi. I förlängningen riskerar det även att leda till ...