WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 28 februari 2018

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga
- I siffror rör det sig om närmare 190 000 barn och unga mellan 10 och 24 år som lider av någon form av psykisk ohälsa. Statistiken visar de barn och unga som vid minst ett tillfälle har fått slutenvård, specialiserad öppenvård eller fått psykofarmaka utskriven. På ett årtionde har den psykiska ohälsan bland ...