WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 12 mars 2018

2017 ett mörkt år för mänskliga rättigheter i Ryssland

2017 ett mörkt år för mänskliga rättigheter i Ryssland
- Sedan 2013 finns även lagen om spridandet av ”hbtq-propaganda”, som lett till allt större utsatthet för hbtq-personer i Ryssland. HRW uppmärksammar i årsrapporten tidningen Novaja Gazetas avslöjanden om omfattande förföljelse mot hbtq-personer och 100 homosexuella mäns försvinnande i den ...

Follow by Email