WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 14 mars 2018

Barns livsvillkor måste ändras om de ska må bra

Barns livsvillkor måste ändras om de ska må bra
- Omkring 30 procent lämnar gymnasiet utan examen. Att inte klara skolan medför en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är också det vanligaste ämnet när barn kontaktar Bris. Barn berättar om ångest som förlamar och skrämmer, om att vilja skada sig själva eller inte längre orka leva.

Follow by Email