WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 19 mars 2018

Feminismen behöver fler män

Feminismen behöver fler män
- Men du kan också engagera dig i föreningarna som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Främja pojkars läsning. Killar gör i genomsnittligt sämre ifrån sig i skolan jämfört med tjejer. Ett skäl är att killar har genomsnittligt mindre läsvana. Att ha övat på att avkoda längre text är viktigt i alla skolämnen.

Follow by Email