WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 1 mars 2018

Hur förebygger vi självmord och psykisk ohälsa bland äldre?

Hur förebygger vi självmord och psykisk ohälsa bland äldre?
- På många håll i landet är äldres psykiska ohälsa en eftersatt fråga. Det framgår bland annat av det uppmärksammade reportage som sändes i SVT:s Agenda den 18 februari. Men i Göteborgs kommun har antalet självmord och självmordsförsök bland äldre över 65 år minskat med mer än 30 procent ...