WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 12 mars 2018

Lenita Ericson om Pridebråket: "Hbtq-personer får utstå mycket"

Lenita Ericson om Pridebråket: "Hbtq-personer får utstå mycket"
- Och hbtq-personer får ständigt utstå mycket, i ett samhälle med gamla strukturer och starka normer. Samtidigt välkomnar hon debatten som har uppstått i kölvattnet på den kontroversiella filmen. – Viktigt med olika åsikter som får bollas mot varandra, inte minst i frågor som rör hbtq. Det är den typen av ...

Follow by Email