WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 mars 2018

Let's talk about sex, samlevnad och porrens inverkan på unga

Let's talk about sex, samlevnad och porrens inverkan på unga
- Magdalena Mattebos forskning har fått stor medial uppmärksamhet sedan hon disputerade 2014 vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid ... när det släpps så många rapporter om ökad psykisk ohälsa känns det ännu mer angeläget att diskutera de ungas levnadsvillkor, säger Magdalena Mattebo.