WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 1 mars 2018

Mer forskning kring cannabis behövs

Mer forskning kring cannabis behövs
- En liberaliseringsvåg kring cannabis riskerar att föregå det som egentligen behövs för att fatta beslut kring användning i medicinskt syfte: forskningsresultat och korrekt information. Därför är det välkommet att det är ett antal studier på väg, inte ...