WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 15 mars 2018

Nyheter Lytter til hva barna selv mener om barnevernet

Nyheter Lytter til hva barna selv mener om barnevernet
- Nord-Trøndelag, Rogaland, Troms og Vestfold samarbeidet med Forandringsfabrikken for å få barn mer involvert i tilsyn. Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som jobber for i større grad å få barnas perspektiv inn i de offentlige systemene som jobber med blant annet barnevern og psykisk helse.

Follow by Email