WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 24 april 2018

Alliansen: Hemlösa äldre behöver bostäder nu

Alliansen: Hemlösa äldre behöver bostäder nu
- Gruppen äldre personer som befinner sig i hemlöshet eller missbruk ökar i Stockholms stad. Antalet bostadslösa som är över 65 år uppskattas till 204 stycken, och Stockholms stadsdelsförvaltningar larmar om en ohållbar situation, skriver gruppledarna för Alliansen i Stockholm stads äldrenämnd.

Follow by Email