WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 13 april 2018

Gayturister reser och spenderar mer – ny satsning vill göra Finland attraktivt för HBTQ-folket

Gayturister reser och spenderar mer – ny satsning vill göra Finland attraktivt för HBTQ-folket
- Begreppet rosa pengar myntades för ett antal år sedan och enligt det är homosexuella och HBTQ-folket frikostigare på att spendera pengar då de reser. En googling på rosa pengar ger kluvna resultat, av allt att döma ifrågasätts sanningshalten i det med jämna mellanrum. Medina hävdar ändå att det ...

Follow by Email