WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 23 april 2018

Regeringen kan inte blunda för hälsoklyftorna”

Regeringen kan inte blunda för hälsoklyftorna”
- En svensk studie visade att nästan hälften av alla individer mellan 18 och 34 år befann sig i denna typ av prekära anställningar under minst ett tillfälle under en tioårsperiod och att dessa individer hade betydligt större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Risken för att hamna i en sådan situation var mycket ...

Follow by Email