WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 17 maj 2018

Arbetslösheten bland unga har halverats

Arbetslösheten bland unga har halverats
Psykisk ohälsa och brist på rutiner kan behöva lösas först. Det är sådant som inte ligger inom arbetsförmedlingens uppdrag, men går att jobba med i ...

Follow by Email