WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 maj 2018

Medicin mot ångest får fel effekt

Medicin mot ångest får fel effekt
- De senaste sju åren har sjukskrivningarna för psykisk ohälsa mer än fördubblats. Bland de vanligaste diagnoserna finns olika former av ...

Follow by Email