WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 maj 2018

Sparar ni nu skördar vi social misär och kriminalitet senare

Sparar ni nu skördar vi social misär och kriminalitet senare
- Vi möter barn som lever i familjer där det förekommer missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och hedersförtryck. Vi träffar ungdomar som har ett ...

Follow by Email