WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 maj 2018

Våldet normaliseras inom hemtjänsten”

Våldet normaliseras inom hemtjänsten”
- Vad som hänt är att brukarna blir äldre och sjukare, och att personalen i högre grad än tidigare får hantera problem med demens, psykisk ohälsa och ...

Follow by Email