WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 28 juni 2018

Det krävs för att få en HBTQ-inkluderande region

Det krävs för att få en HBTQ-inkluderande region
- diskriminering, hot och våld än andra och mår därför sämre. Vi vet att unga HBTQ-personer är särskilt drabbade när det kommer till psykisk ohälsa.

Follow by Email