WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 26 juni 2018

HIV kan hindras med nytt läkemedel

HIV kan hindras med nytt läkemedel
- Preexpositionsprofylax – för enkelhetens skull kallad prepp – är tabletter för att minska risken för infektion med HIV. Studier i andra länder har visat på ...

Follow by Email