Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 juni 2018

Vi må spørre barn og ungdom om hvordan de har det

Vi må spørre barn og ungdom om hvordan de har det
- Det kan også se ut til at psykiske helseplager har økt noe. ... oversikt over hvordan livskvalitet og psykisk helse varierer blant norske barn og ungdom, ...

Follow by Email