Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 8. juni 2018

Vi må spørre barn og ungdom om hvordan de har det

Vi må spørre barn og ungdom om hvordan de har det
- Det kan også se ut til at psykiske helseplager har økt noe. ... oversikt over hvordan livskvalitet og psykisk helse varierer blant norske barn og ungdom, ...