Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

fredag 15 juni 2018

Ytringer i sosiale medier kan avgjøre om du er skikket eller ikke

Ytringer i sosiale medier kan avgjøre om du er skikket eller ikke
- En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre ...



Follow by Email