WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 12 juli 2018

Regionens strategier för att minska antalet självmord

Regionens strategier för att minska antalet självmord
- Jönköpings kommun utökar sin utbildning till anställda inom äldreomsorgen om att upptäckta psykisk ohälsa bland äldre – även regionen arbetar med ...

Follow by Email