Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 12 juli 2018

Regionens strategier för att minska antalet självmord

Regionens strategier för att minska antalet självmord
- Jönköpings kommun utökar sin utbildning till anställda inom äldreomsorgen om att upptäckta psykisk ohälsa bland äldre – även regionen arbetar med ...

Follow by Email