torsdag 12 juli 2018

Regionens strategier för att minska antalet självmord

Regionens strategier för att minska antalet självmord
- Jönköpings kommun utökar sin utbildning till anställda inom äldreomsorgen om att upptäckta psykisk ohälsa bland äldre – även regionen arbetar med ...