Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 12 juli 2018

Så ska Jönköping förhindra självmord bland äldre

Så ska Jönköping förhindra självmord bland äldre
- Jönköpings kommun har sedan flera år utbildat framför allt undersköterskor i att se tecken på psykisk ohälsa bland äldre och hjälpa dem att söka rätt ...

Follow by Email