fredag 10 augusti 2018

Diabetes øker kreftrisikoen

Diabetes øker kreftrisikoen
- En ny observasjonsstudie viser at diabetessyke har opp til en firedel større sjanse for å få kreft. Spesielt utsatt er kvinner