Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 3. august 2018

Gita Nabavi och Gudrun Schyman i paraden när F! deltar i EuroPride

Gita Nabavi och Gudrun Schyman i paraden när F! deltar i EuroPride
- Det är ännu viktigare i dag, då vi ser att HBTQ-personers mänskliga rättigheter är under attack i och med nationalistiska och fascistiska framgångar i ...