Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 27 augusti 2018

Vad vill Demokraterna med HBTQ- och MR-frågorna?

Vad vill Demokraterna med HBTQ- och MR-frågorna?
- När regbågsflaggorna plockats ner är arbetet med hbtq-frågor över för många – men för hbtq-personer själva är det en del av vardagen. En ny rapport ...

Follow by Email