Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 26 september 2018

Vi är en generation som knarkar bekräftelse”

Vi är en generation som knarkar bekräftelse”
- Den handlar om prestationsångest, psykisk ohälsa, det stora fejkspelet – att visa att man är på kartan fastän man inte är det – samt människors ...

Follow by Email