Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 26. september 2018

Vi är en generation som knarkar bekräftelse”

Vi är en generation som knarkar bekräftelse”
- Den handlar om prestationsångest, psykisk ohälsa, det stora fejkspelet – att visa att man är på kartan fastän man inte är det – samt människors ...