WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 november 2018

Fortfarande många sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa

Fortfarande många sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa
- Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har mer än fördubblats i Skellefteå, Norsjö och Malå på tio år. Personer med psykisk ohälsa utgör också .

Follow by Email