WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 15 november 2018

Sex och lögner Sexfixeringen leder till våld, förtryck och kvinnohat

Sex och lögner Sexfixeringen leder till våld, förtryck och kvinnohat
- Att unga män utpekas som homosexuella och slås sönder och samman av en mobb. Sammantaget ett samhälle som fått sex på hjärnan och vars ...

Follow by Email