Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 26 december 2018

Barn till missbrukare måste få bättre hjälp

Barn till missbrukare måste få bättre hjälp
- Barn till missbrukare löper betydligt högre risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa som vuxna och att själva utveckla ett missbruk. För många ...

Follow by Email