WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 3 december 2018

När allt ska mätas blir psykologin en industri

När allt ska mätas blir psykologin en industri
- Ökningen av psykisk ohälsa och adhd-diagnostisering hos barn och unga sägs ofta bero på en svårare skola och ett tuffare samhällsklimat. Konkreta ...

Follow by Email