WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 9 januari 2019

Dystra siffror: Här begås flest självmord i Sverige

Dystra siffror: Här begås flest självmord i Sverige
- Professor Danuta Wasserman på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa menar dock att statistiken inte visar hela ...

Follow by Email