Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 3 januari 2019

Hemlösheten ökar - men Nattjouren måste stänga

Hemlösheten ökar - men Nattjouren måste stänga
- De har varit öppna både för människor med social problematik (missbruk och/eller psykisk ohälsa) och människor i strukturell hemlöshet (hemlöshet ...

Follow by Email