fredag 11 januari 2019

Skolan måste ge barnen stödet de har rätt till

Skolan måste ge barnen stödet de har rätt till
- Resurspersoner – som är centrala för barn med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar – är oftast outbildade och oerfarna. De arbetar korta ...