Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 22. februar 2019

Det måste fungera att vara hbtq-person i hela EU

Det måste fungera att vara hbtq-person i hela EU
- Politiska hot från EU-länder mot hbtq-personer, regnbågsfamiljer och deras barn måste tas på största allvar. Det är viktigt att stå upp för varandra och ...