WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 22 februari 2019

Det måste fungera att vara hbtq-person i hela EU

Det måste fungera att vara hbtq-person i hela EU
- Politiska hot från EU-länder mot hbtq-personer, regnbågsfamiljer och deras barn måste tas på största allvar. Det är viktigt att stå upp för varandra och ...

Follow by Email