Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. februar 2019

Hbtq-aktivister oroas av stor registerläcka

Hbtq-aktivister oroas av stor registerläcka
- Många hbtq-personer kommer till och med att bli mer rädda för att testa sig och att ha tilltro till Singapores hälsovårdssystem, säger Jean Chong, ...